گروه انتشاراتی ققنوس | دیباچه‌ای‌ بر جامعه‌شناسی‌
 
7,500 تومان

دیباچه‌ای‌ بر جامعه‌شناسی‌

کتاب‌ دیباچه‌ای‌ بر جامعه‌شناسی‌، مقدمه‌ای‌ است‌ جامع‌ برای‌ آشنایی‌ با مباحث‌ اصلی‌ جامعه‌شناسی‌، نظریاتی‌ که‌ مطالعات‌ جامعه‌شناختی‌ را به‌ وجود آورده‌اند و نیز مسائل‌ کلیدی‌ که‌ در قرن‌ بیستم‌ همه‌ ما با آن‌ها مواجه‌ هستیم‌. برخی‌ موضوعات‌ کتاب‌ بدین‌ قرارند: نظریات‌ و روش‌های‌ جامعه‌شناختی‌؛ تقسیم‌بندی‌ اجتماعی‌ شامل‌ طبقه‌ اجتماعی‌، جنسیت‌، نژاد و سن‌؛ طبیعتِ در حال‌ تغییر خانواده‌؛ رسانه‌ها و اثراتشان‌؛ قدرت‌ و سیاست‌؛ بزهکاری‌ و انحرافات‌ اجتماعی‌؛ اشتغال‌، بیکاری‌ و فراغت‌؛ نظام‌ آموزشی‌؛ وضعیت‌ رفا
Book specifications
Writer مرتضی‌ ثاقب‌فر
Writer استفن‌ مور
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 4
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1389
ISBN 964-311-062-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب‌ دیباچه‌ای‌ بر جامعه‌شناسی‌، مقدمه‌ای‌ است‌ جامع‌ برای‌ آشنایی‌ با مباحث‌ اصلی‌ جامعه‌شناسی‌، نظریاتی‌ که‌ مطالعات‌ جامعه‌شناختی‌ را به‌ وجود آورده‌اند و نیز مسائل‌ کلیدی‌ که‌ در قرن‌ بیستم‌ همه‌ ما با آن‌ها مواجه‌ هستیم‌. برخی‌ موضوعات‌ کتاب‌ بدین‌ قرارند: نظریات‌ و روش‌های‌ جامعه‌شناختی‌؛ تقسیم‌بندی‌ اجتماعی‌ شامل‌ طبقه‌ اجتماعی‌، جنسیت‌، نژاد و سن‌؛ طبیعتِ در حال‌ تغییر خانواده‌؛ رسانه‌ها و اثراتشان‌؛ قدرت‌ و سیاست‌؛ بزهکاری‌ و انحرافات‌ اجتماعی‌؛ اشتغال‌، بیکاری‌ و فراغت‌؛ نظام‌ آموزشی‌؛ وضعیت‌ رفاهی‌ و...

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter