گروه انتشاراتی ققنوس | دعوا سر لحاف‌ بود(لطیفه‌های‌ ملانصرالدین‌ به‌ شعر)
 

دعوا سر لحاف‌ بود(لطیفه‌های‌ ملانصرالدین‌ به‌ شعر)

قصه‌های‌ منظوم‌ ملانصرالدین‌ سروده‌ داود لطف‌الله‌ با تصویرگری‌ کورای‌ کورانل‌ مجموعه‌ای‌ است‌ از خواندنی‌ترین‌ قصه‌های‌ ملانصرالدین‌. هر قصه‌ یک‌ تصویر اختصاصی‌ دارد و هر جلد بیش‌ از ده‌ قصه‌ را روایت‌ می‌کند.
Book specifications
Writer داود لطف الله
Book Length 24
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1381
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

قصه‌های‌ منظوم‌ ملانصرالدین‌ سروده‌ داود لطف‌الله‌ با تصویرگری‌ کورای‌ کورانل‌ مجموعه‌ای‌ است‌ از خواندنی‌ترین‌ قصه‌های‌ ملانصرالدین‌. هر قصه‌ یک‌ تصویر اختصاصی‌ دارد و هر جلد بیش‌ از ده‌ قصه‌ را روایت‌ می‌کند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter