گروه انتشاراتی ققنوس | در قلمرو نشر، ویرایش‌ و دانشنامه‌نگاری‌
 
1,700 تومان

در قلمرو نشر، ویرایش‌ و دانشنامه‌نگاری‌

گرچه‌ در نگاه‌ نخست‌ ممکن‌ است‌ به‌ نظر برسد که‌ خوانندگان‌ اول‌ این‌ کتاب‌ ناشرانند، اما به‌ تجربه‌ معلوم‌ شده‌ است‌ که‌ ناشران‌ کم‌تر از دیگر خوانندگان‌ نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ نشر را می‌خوانند. شماری‌ از خوانندگان‌ جوان‌ علاقه‌مند، جدی‌تر از دیگران‌ مباحث‌ نشر را پی‌ گرفته‌اند. آینده‌ نشر شاید اکنون‌ به‌ دقت‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ نباشد، اما نقش‌های‌ تازه‌ای‌ که‌ نشر بر اثر تحولات‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌، تأثیر عمیق‌ آن‌ را در داد و گرفت‌ و گسترش‌ اندیشه‌ها نشان‌ می‌دهد و این‌ها خود زمینه‌ اصلی‌ برای‌ پدید آمدن‌
Book specifications
Writer عبدالحسین آذرنگ
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-426-0
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

گرچه‌ در نگاه‌ نخست‌ ممکن‌ است‌ به‌ نظر برسد که‌ خوانندگان‌ اول‌ این‌ کتاب‌ ناشرانند، اما به‌ تجربه‌ معلوم‌ شده‌ است‌ که‌ ناشران‌ کم‌تر از دیگر خوانندگان‌ نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ نشر را می‌خوانند. شماری‌ از خوانندگان‌ جوان‌ علاقه‌مند، جدی‌تر از دیگران‌ مباحث‌ نشر را پی‌ گرفته‌اند. آینده‌ نشر شاید اکنون‌ به‌ دقت‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ نباشد، اما نقش‌های‌ تازه‌ای‌ که‌ نشر بر اثر تحولات‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌، تأثیر عمیق‌ آن‌ را در داد و گرفت‌ و گسترش‌ اندیشه‌ها نشان‌ می‌دهد و این‌ها خود زمینه‌ اصلی‌ برای‌ پدید آمدن‌ و وارسانی‌ اندیشه‌های‌ جدید و جدیدتر است‌. این‌ کتاب‌، دومین‌ کتاب‌ انتشارات‌ ققنوس‌ در زمینه‌ نشر کتاب‌ و ویرایش‌ و هفتمین‌ کتاب‌ عبدالحسین‌ آذرنگ‌ در عرصه‌ نشر است‌. در قلمرو... که‌ از پانزده‌ مقاله‌ و سخنرانی‌ و یک‌ گفتگوی‌ بلند تشکیل‌ شده‌ است‌، به‌ جنبه‌هایی‌ از تحول‌، سیاست‌، زیرساخت‌، آینده‌ و ویژگی‌های‌ دیگر نشر و ویرایش‌ می‌پردازد. مبحث‌ دانشنامه‌نگاری‌ در ایران‌، نیز برای‌ نخستین‌ بار و از منظری‌ دیگر در این‌ مجموعه‌ مقاله‌ طرح‌ شده‌ است‌. گفتگوی‌ بلندی‌ که‌ در پایان‌ این‌ کتاب‌ می‌خوانید، نکته‌های‌ دست‌ اول‌ و تجربه‌های‌ مستقیمی‌ را بازگو می‌کند که‌ از نظر سیاست‌های‌ فرهنگی‌، پژوهشی‌ و انتشاراتی‌ کشور می‌تواند حایز اهمیت‌ باشد. چند مقاله‌ این‌ مجموعه‌ نیز ترجمه‌هایی‌ است‌ که‌ برای‌ مطالعات‌ تطبیقی‌ در نشر و ویرایش‌، الهامبخش‌ و راهگشاست‌. مخاطبان‌ اصلی‌ این‌ کتاب‌ ناشران‌، ویراستاران‌، دانشنامه‌نگاران‌، رسانه‌شناسان‌، پژوهندگان‌ و دانشجویان‌ این‌ حوزه‌ها و همه‌ علاقه‌مندان‌ به‌ سرنوشت‌ کتاب‌ و نشر کشورند

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter