گروه انتشاراتی ققنوس | در باب داستان
 
2,200 تومان

در باب داستان

در باب داستان ریچارد کرنی ترجمه سهیل سمی داستان گفتن برای انسان کاری اساسی چون خوردن است. در واقع، حتی اساسیتر نیز هست. چون غذا فقط ما را زنده نگه میدارد، اما داستان به زندگیمان ارزش میبخشد. هر زندگیای در پی یافتن یک راوی است.
Book specifications
Writer ریچارد کرنی
Translator سهیل‌ سمی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-587-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

در باب داستان ریچارد کرنی ترجمه سهیل سمی داستان گفتن برای انسان کاری اساسی چون خوردن است. در واقع، حتی اساسیتر نیز هست. چون غذا فقط ما را زنده نگه میدارد، اما داستان به زندگیمان ارزش میبخشد. هر زندگیای در پی یافتن یک راوی است. همه ما خواهی نخواهی در پی آن هستیم که در دل نفاق روزمرهای که در پیرامون خویش مییابیم، نوعی وفاق ایجاد کنیم. لذا نیاز به داستان در فرهنگ معاصر ما شدید شده، واز آغاز زمان همواره این نیاز بخشی لاینفک از جامعه معنادار محسوب میشده است. در واقع سابقه داستانگویی همان گونه که محققانی چون «کلوگ» و «شولز» ثابت کردهاند به یک میلیون سال پیش برمیگردد. کتاب « در باب داستان» خاستگاه داستان، تاریخ داستان و اسطورههای پیدایش روم، و روایتها و موضوعاتی که در زمینه داستان و پیدایش داستاننویسی را برای مخاطب جایگاه خاصی پیدا میکند، مورد ارزیابی و تفحص قرار داده است. این کتاب در 224 صفحه و با قیمت 2200 تومان توسط نشر ققنوس راهی بازار کتاب شد

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter