گروه انتشاراتی ققنوس | دریای شعرفارسی کشتی شعرحافظ
 
7,500 تومان

دریای شعرفارسی کشتی شعرحافظ

در کتاب حاضر، نظیره‌گویی‌های «حافظ شیرازی» مطالعه و بررسی شده است. این نوشتار، با هدف شناخت هر چه بیش‌تر هنر «خواجه شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی» و درک شیوه تأثیرپذیری وی از شاعران پیش از او و معاصر با وی تدوین شده است.
Book specifications
Writer Mohammadreza Tajdini
Book Length 428
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1391
ISBN 978-600-278-016-4
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب «دریای شعر فارسی، کشتی شعر حافظ» علاوه بر کتاب‌نامه، شامل دو بخش است. در بخش اول «آینه خیال حافظ» شیوه تأثیرپذیری وی از شاعران صاحب نامی همچون رودکی، فردوسی، فخرالدّین اسعد گرگانی، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، خیام، خاقانی، انوری، نظامی، عطّار، نجم‌الدّین رازی، مولوی، سعدی، امیرخسرو دهلوی، اوحدی مراغه‌ای، خواجوی کرمانی، ابن یمین و... تشریح شده است و بخش دوم کتاب به «حافظ و معاصران او» اختصاص دارد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter