گروه انتشاراتی ققنوس | درمان‌ طبیعی‌ یبوست‌
 

درمان‌ طبیعی‌ یبوست‌

نویسنده‌ این‌ کتاب‌ پس‌ از تشریح‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ یبوست‌، روش‌های‌ درمانی‌ کلاسیک‌ را بررسی‌ و رد می‌کند. وی‌ سپس‌ درمان‌ طبیعی‌ یبوست‌ از طریق‌ رژیم‌های‌ غذایی‌ خاص‌ را به‌ تفصیل‌ بررسی‌ و تشریح‌ می‌کند. در پایان‌ کتاب‌ فهرستی‌ از گیاهان‌ ملیّن‌ و مجموعه‌ای‌ از دستورهای‌ قدیمی‌ و سنتی‌ برای‌ درمان‌ یبوست‌ ذکر شده‌ است‌.
Book specifications
Writer ژان‌ ـ لوک‌ داریگل‌
Translator ساعد زمان‌
Nr of Edition 6
First Edition 1384
ISBN 978-964-311-061-1
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

نویسنده‌ این‌ کتاب‌ پس‌ از تشریح‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ یبوست‌، روش‌های‌ درمانی‌ کلاسیک‌ را بررسی‌ و رد می‌کند. وی‌ سپس‌ درمان‌ طبیعی‌ یبوست‌ از طریق‌ رژیم‌های‌ غذایی‌ خاص‌ را به‌ تفصیل‌ بررسی‌ و تشریح‌ می‌کند. در پایان‌ کتاب‌ فهرستی‌ از گیاهان‌ ملیّن‌ و مجموعه‌ای‌ از دستورهای‌ قدیمی‌ و سنتی‌ برای‌ درمان‌ یبوست‌ ذکر شده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter