گروه انتشاراتی ققنوس | خسارات‌ معنوی‌ در حقوقِ ایران‌
 
1,800 تومان

خسارات‌ معنوی‌ در حقوقِ ایران‌

مطالب‌ در کتاب‌ خسارات‌ معنوی‌ حقوق ایران‌ در 5 فصل‌ ارائه‌ شده‌ است‌: کلیات‌، مبانی‌ مسئولیت‌، ارکان‌ مسئولیت‌، بررسی‌ اعمال‌ مسئولیت‌ و آثار مدنی‌ و کیفری‌ زیان‌های‌ معنوی‌.
Book specifications
Writer دکتر فرهاد پروین‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-279-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

امکان‌ حدوث‌ زیان‌های‌ معنوی‌ و فرصت‌ جبران‌ آن‌ از قدیم‌ مورد قبول‌ جوامع‌ بوده‌ است‌. در بین‌ طوایف‌ قدیمی‌ این‌ اعتقاد‌ وجود داشته‌ که‌ اعمالی‌ که‌ به‌ حیثیت‌ و شرافت‌ و احساسات‌ انسانی‌ لطمه‌ می‌زنند باید با شدت‌ بیشتری‌ سرکوب‌ شوند و به‌ همین‌ دلیل‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ اهمیت‌ بیش‌تری‌ داشت‌. با تحولات‌ جامعه‌ انسانی‌ و پیدا شدن‌ دولت‌های‌ مستقل‌ و تدوین‌ قواعد و ضوابط‌ عرفی‌ و قراردادی‌، نظم‌ حقوقی‌ خاصی‌ به‌وجود آمد که‌ از جمله‌ نتایج‌ آن‌ فردی‌ بودن‌ مسئولیت‌ و اقدام‌ دولت‌ برای‌ احقاق حقوق تقویت‌ شده‌ اشخاص‌ می‌باشد. مطالب‌ در کتاب‌ خسارات‌ معنوی‌ حقوق ایران‌ در 5 فصل‌ ارائه‌ شده‌ است‌: کلیات‌، مبانی‌ مسئولیت‌، ارکان‌ مسئولیت‌، بررسی‌ اعمال‌ مسئولیت‌ و آثار مدنی‌ و کیفری‌ زیان‌های‌ معنوی‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter