گروه انتشاراتی ققنوس | حقوِق تجارت‌ ـ 1(اشخاص‌ و تکالیف‌ آن‌ها)
 
1,100 تومان

حقوِق تجارت‌ ـ 1(اشخاص‌ و تکالیف‌ آن‌ها)

باب‌ اول‌: معانی‌ حقوِ، باب‌ دوم‌: تقسیمات‌ علم‌ حقوِ، باب‌ اول‌: معانی‌ تجارت‌ و انواع‌ آن‌، باب‌ دوم‌: مشروعیت‌ تجارت‌، باب‌ سوم‌: تعریف‌ و شرایط‌ تجارت‌ و تاجر، اجتماعی‌ انجام‌ می‌یابند
Book specifications
Writer دکتر جواد افتخاری‌
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1379
ISBN 964-311-244-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

باب‌ اول‌: معانی‌ حقوِ، باب‌ دوم‌: تقسیمات‌ علم‌ حقوِ، باب‌ اول‌: معانی‌ تجارت‌ و انواع‌ آن‌، باب‌ دوم‌: مشروعیت‌ تجارت‌، باب‌ سوم‌: تعریف‌ و شرایط‌ تجارت‌ و تاجر، اجتماعی‌ انجام‌ می‌یابند، باب‌ چهارم‌: انواع‌ معاملات‌ تجارتی‌ (معاملات‌ تجارتی‌ اصلی‌ و تبعی‌)، باب‌ پنجم‌: جهات‌ تشابه‌ و افتراِ شخصیت‌ حقیقی‌ (یا طبیعی‌) با شخصیت‌ حقوقی‌ (یا قانونی‌)، باب‌ ششم‌: فواید تمیز بین‌ معاملات‌ تجارتی‌ و مدنی‌، باب‌ هفتم‌: اصول‌ حاکم‌ در معاملات‌ تجارتی‌، باب‌ اول‌: تکالیف‌ تجّار (بازرگانان‌ ـ اصناف‌ بازرگان‌)

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter