گروه انتشاراتی ققنوس | جرم سیاسی
 
800 تومان

جرم سیاسی

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ تجارت‌، 2. احوال‌ شخصیه‌، 3. شناسنامه‌، 4. ادلّه‌ اثبات‌ دعوی‌
Book specifications
Writer عباس زراعت
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-143-1
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ تجارت‌، 2. احوال‌ شخصیه‌، 3. شناسنامه‌، 4. ادلّه‌ اثبات‌ دعوی‌، 5. احکام‌ حکومتی‌، 6. توقیف‌ عملیات‌ اجرایی‌ و ابطال‌ اجراییه‌. فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. تعریف‌، ماهیت‌ و ضوابط‌ تشخیص‌ جرم‌ سیاسی‌، 2. تاریخچه‌ جرم‌ سیاسی‌، 3. مشروعیت‌ نظام‌ سیاسی‌، 4. راه‌های‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ سیاسی‌، 5. تفاوت‌ جرم‌ سیاسی‌ و جرم‌ عادی‌ از نظر شیوه‌ دادرسی‌ و مجازات‌، 6. جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور، 7. خیانت‌ و جاسوسی‌، 8. بغی‌، 9. محاربه‌

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter