گروه انتشاراتی ققنوس | تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهن
 
350 تومان

تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهن

موفقیت‌ خودش‌ به‌ سراغ‌ شما نمی‌آید ـ باید به‌ سوی‌ آن‌ قدم‌ بردارید. مولف‌ کتاب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهنِ نیمه‌هشیار چگونه‌ شما را به‌ مسیر موفقیت‌ شخصی‌ هدایت‌ می‌کند. این‌ تکنیک‌ بر مبنای‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ که‌ در سمینارهای‌ پرهزینه‌ به‌ مدیران‌ اجرایی‌ رده‌ بالا آموخته‌ می‌شود. تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهن‌ در این‌ کتاب‌ فوِالعاده‌ مفید در اختیار خوانندگان‌ قرار گرفته‌ است‌.
Book specifications
Writer پل‌ هریس‌
Translator امید اقتداری‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-311-073-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

موفقیت‌ خودش‌ به‌ سراغ‌ شما نمی‌آید ـ باید به‌ سوی‌ آن‌ قدم‌ بردارید. مولف‌ کتاب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهنِ نیمه‌هشیار چگونه‌ شما را به‌ مسیر موفقیت‌ شخصی‌ هدایت‌ می‌کند. این‌ تکنیک‌ بر مبنای‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ که‌ در سمینارهای‌ پرهزینه‌ به‌ مدیران‌ اجرایی‌ رده‌ بالا آموخته‌ می‌شود. تکنیک‌ برنامه‌ریزی‌ ذهن‌ در این‌ کتاب‌ فوِالعاده‌ مفید در اختیار خوانندگان‌ قرار گرفته‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter