گروه انتشاراتی ققنوس | تغذیه‌ رژیمی‌
 
790 تومان

تغذیه‌ رژیمی‌

مصرف‌ غذاهای‌ چرب‌ و روغنی‌ می‌تواند باعث‌ تصلب‌ شرایین‌، غذاهای‌ شیرین‌ باعث‌ چاقی‌ مفرط‌ و دیابت‌ و غذاهای‌ نمکدار باعث‌ بالا رفتن‌ فشار خون‌ و حمله‌ قلبی‌ شود.
Book specifications
Writer سلطان‌ احمد ترمذی‌
Translator بهار ملكي
Nr of Edition 1
First Edition 1375
ISBN 978-964-311-049-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مصرف‌ غذاهای‌ چرب‌ و روغنی‌ می‌تواند باعث‌ تصلب‌ شرایین‌، غذاهای‌ شیرین‌ باعث‌ چاقی‌ مفرط‌ و دیابت‌ و غذاهای‌ نمکدار باعث‌ بالا رفتن‌ فشار خون‌ و حمله‌ قلبی‌ شود. این‌ کتاب‌ حاوی‌ دستوراتی‌ است‌ برای‌ تهیه‌ غذاهای‌ بدون‌ نمک‌، قند و چربی‌، تا بدین‌ وسیله‌ از بیماری‌های‌ پیش‌ گفته‌ جلوگیری‌ شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter