گروه انتشاراتی ققنوس | تحلیل‌ حقوقی‌ شهادت‌ در مذهب‌ امامیه‌
 
800 تومان

تحلیل‌ حقوقی‌ شهادت‌ در مذهب‌ امامیه‌

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌: بررسی‌ واژه‌ شهادت‌ و تعریف‌ آن‌، فصل‌ دوم‌: مشخصات‌ شهادت‌، فصل‌ سوم‌: قلمرو شهادت‌،
Book specifications
Writer عباس‌ قاسمی‌ حامد
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1380
ISBN 964-311-122-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌: بررسی‌ واژه‌ شهادت‌ و تعریف‌ آن‌، فصل‌ دوم‌: مشخصات‌ شهادت‌، فصل‌ سوم‌: قلمرو شهادت‌، فصل‌ اول‌: شهادت‌ قطعیه‌، فصل‌ دوم‌: شهادت‌ ظنیه‌، فصل‌ اول‌: ارائه‌ طرح‌ کلی‌ و تحلیل‌، فصل‌ دوم‌: بررسی‌ علل‌ تفاوت‌ ارزش‌ شهادت‌ در ابواب‌ مختلف‌

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter