گروه انتشاراتی ققنوس | تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 
5,500 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

تاریخچه نظریه سیستم‌ها به بررسی روند تحولات و رویدادهایی می‌پردازد که در دانشگاههای آمریکایی در سال‌های 1940 تا 1970 رخ داد .
Book specifications
Writer داود محمدی ، مجید رمضان ، محمدرضا ابراهیمی
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1389
ISBN 964-311-879-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

تاریخچه نظریه سیستم‌ها به بررسی روند تحولات و رویدادهایی می‌پردازد که در دانشگاههای آمریکایی در سال‌های 1940 تا 1970 رخ داد . همچنین روند تحول در شیوه‌های نگرش به جهان و متدولوژی علم در سطح جهان از دغدغه‌های مهم این نظریه به شمار می‌آید . امروزه اعمال مدیریت اثربخش و کارا در سازمان کار بسیار دشواری است . با افزایش پیچیدگی‌ها و کاهش سطح اطمینان در دنیای رقابتی امروز ، استراتژی‌های مدیریتی مرسوم که تا مدتی پیش درست و کارآمد به شمار می‌رفتند ، دیگر ناقص به نظر می‌رسند . دستیابی به استراتژی‌های جدید مدیریتی و به کارگیری آن ، دوام و موفقیت سازمان را به ارمغان می‌آورد . تفکر سیستمی در مدیریت با توجه به عوامل درونی و بیرونی سازمان تصویر کلی‌تری از آن ارایه می‌کند و اگر مدیرانی که تصور جزء‌ نگر و تفکر خطی دارند به تفکر سیستمی روی آورند ، می‌توانند به ابعاد مختلف یک موضوع و ارتباط آن با موضوعات دیگر و تأثیرات آن بر تعاملات درونی و بیرونی توجه و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter