گروه انتشاراتی ققنوس | تاکتیک‌ها و فنون‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌
 
500 تومان

تاکتیک‌ها و فنون‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌

امروزه‌ در نظام‌های‌ آموزشی‌ جهان‌ «تکنولوژی‌ آموزشی‌» مفهومی‌ وسیع‌، عمیق‌ و علمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. بهره‌گیری‌ درست‌ از تکنولوژی‌ آموزشی‌ بدون‌ استفاده‌ از مفاهیم‌ نظری‌ «ارتباط‌»، «تثبیت‌ و پایداری‌ یادگیری‌» و نیز به‌ کارگیری‌ رسانه‌های‌ آموزشی‌ در عمل‌ به‌ راحتی‌ امکان‌پذیر نیست‌. این‌ کتاب‌ بر اساس‌ دیدگاه‌ منتج‌ از «دوره‌ شیوه‌ حل‌ مسائل‌ نظام‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ آموزشی‌» در سیر تکوینی‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌ تألیف‌ و ترجمه‌ شده‌ و در اختیار علاقه‌مندان‌ قرار گرفته‌ است‌امروزه‌ در نظام‌های‌ آم
Book specifications
Writer ندارد
Translator محرم‌ آقازاده‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-148-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
امروزه‌ در نظام‌های‌ آموزشی‌ جهان‌ «تکنولوژی‌ آموزشی‌» مفهومی‌ وسیع‌، عمیق‌ و علمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. بهره‌گیری‌ درست‌ از تکنولوژی‌ آموزشی‌ بدون‌ استفاده‌ از مفاهیم‌ نظری‌ «ارتباط‌»، «تثبیت‌ و پایداری‌ یادگیری‌» و نیز به‌ کارگیری‌ رسانه‌های‌ آموزشی‌ در عمل‌ به‌ راحتی‌ امکان‌پذیر نیست‌. این‌ کتاب‌ بر اساس‌ دیدگاه‌ منتج‌ از «دوره‌ شیوه‌ حل‌ مسائل‌ نظام‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ آموزشی‌» در سیر تکوینی‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌ تألیف‌ و ترجمه‌ شده‌ و در اختیار علاقه‌مندان‌ قرار گرفته‌ است‌امروزه‌ در نظام‌های‌ آموزشی‌ جهان‌ «تکنولوژی‌ آموزشی‌» مفهومی‌ وسیع‌، عمیق‌ و علمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. بهره‌گیری‌ درست‌ از تکنولوژی‌ آموزشی‌ بدون‌ استفاده‌ از مفاهیم‌ نظری‌ «ارتباط‌»، «تثبیت‌ و پایداری‌ یادگیری‌» و نیز به‌ کارگیری‌ رسانه‌های‌ آموزشی‌ در عمل‌ به‌ راحتی‌ امکان‌پذیر نیست‌. این‌ کتاب‌ بر اساس‌ دیدگاه‌ منتج‌ از «دوره‌ شیوه‌ حل‌ مسائل‌ نظام‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ آموزشی‌» در سیر تکوینی‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌ تألیف‌ و ترجمه‌ شده‌ و در اختیار علاقه‌مندان‌ قرار گرفته‌ است‌
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter