گروه انتشاراتی ققنوس | بیمار یا بیمارنما
 
950 تومان

بیمار یا بیمارنما

بسیاری‌ از ما، درست‌ مانند کودکان‌ که‌ به‌ منظور جلب‌ توجه‌ و محبت‌ والدین‌ خود را به‌ بیماری‌ می‌زنند، به‌ بیمارنمایی‌ می‌پردازند. مولفین‌ کتاب‌ که‌ هر دو روانپزشک‌ هستند، در این‌ کتاب‌ ما را با دنیای‌ شگفت‌ مردمی‌ که‌ خود را به‌ بیماری‌ می‌زنند و گاه‌ تا سر حد مرگ‌ پیش‌ می‌روند، آشنا می‌سازند.
Book specifications
Writer مارک فلدمن
Translator فرزانه طاهری
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1376
ISBN 964-311-075-3
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

بسیاری‌ از ما، درست‌ مانند کودکان‌ که‌ به‌ منظور جلب‌ توجه‌ و محبت‌ والدین‌ خود را به‌ بیماری‌ می‌زنند، به‌ بیمارنمایی‌ می‌پردازند. مولفین‌ کتاب‌ که‌ هر دو روانپزشک‌ هستند، در این‌ کتاب‌ ما را با دنیای‌ شگفت‌ مردمی‌ که‌ خود را به‌ بیماری‌ می‌زنند و گاه‌ تا سر حد مرگ‌ پیش‌ می‌روند، آشنا می‌سازند. آن‌ها در عین‌ حال‌ نه‌ تنها در باره‌ این‌ روان‌های‌ پریشان‌ و درمانده‌، بلکه‌ در باره‌ وضع‌ انسان‌ به‌ طور کلی‌، بینشی‌ ژرف‌ در اختیار خواننده‌ قرار می‌دهند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter