گروه انتشاراتی ققنوس | بچه ای که صداش می کردند((اوهوی!))
 
6,000 تومان

بچه ای که صداش می کردند((اوهوی!))

درخانه حبس شده بودم. حق صحبت کردن باکسی نداشتم. وقتی ازمدرسه بر می گشتم فورا تنبیه می شدم وتقصیر انجام کارهای مختلفی رابه گردنم می انداختند
Book specifications
Writer دیو پلرز
Translator امیر ابر اهیم جلالیان
Book Length 144
Book Size -
Nr of Edition 2
First Edition 1383
ISBN 978964769415
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

درخانه حبس شده بودم. حق صحبت کردن باکسی نداشتم. وقتی ازمدرسه بر می گشتم فورا تنبیه می شدم وتقصیر انجام کارهای مختلفی رابه گردنم می انداختند. باید به زیرزمین می رفتم وتاتمیز کردن ظروف شام آن جا می ماندم. دیوید اسیر دست مادری بیمارذ وشکنجه گراست. اما هیچ کس ازبیماری مادر خبر ندارد وهیچکس ازدیوید حمایت نمی کند. شما چطور؟

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter