گروه انتشاراتی ققنوس | به دنبال ژاندارک
 

به دنبال ژاندارک

Book specifications
Details

حماسه ژاندارک یا همان دوشیزه اورلئان، چنان بازتاب وسیعی داشته است که درباره آن هرگونه آثاری نوشته شده است: آثار ادبی برگرفته از زندگی او، اشعاری در وصف و ستایشش، وقایع‌نامه‌هایی درباره رویدادهایی که ژاندارک در آنها سهمی داشته است و... این کتاب حکایت مبارزه‌ها، پیروزی‌ها و محاکمه ژاندارک است که یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ فرانسه به شمار می‌رود. با خواندن روایت زندگی او، با جامعه فرانسه در پایان قرون وسطی آشنا می‌شویم. کتاب به دنبال ژاندارک همراه با تصاویر متنوع یکی دیگر از مجلدهای مجموعه به دنبال است که نوجوانان را با تاریخ مبارزات این مبارز فرانسوی آشنا می‌کند

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter