گروه انتشاراتی ققنوس | بعد از ماه عسل (با شریک‌ زندگی‌ خودچگونه‌ رفتار کنیم‌)
 
2,500 تومان

بعد از ماه عسل (با شریک‌ زندگی‌ خودچگونه‌ رفتار کنیم‌)

مولف‌ این‌ کتاب‌ برای‌ اندیشه‌ در باره روابط‌ زناشویی‌ شیوه جدیدی‌ پیشنهاد می‌کند. وی‌ بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ باید روش‌های‌ فکری‌ غیر سرزنش‌آمیزی‌ اتخاذ کنیم‌.
Book specifications
Writer دانیل‌ ب‌. وایل‌
Translator فریبا ارشد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-090-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مولف‌ این‌ کتاب‌ برای‌ اندیشه‌ در باره‌ روابط‌ زناشویی‌ شیوه جدیدی‌ پیشنهاد می‌کند. وی‌ بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ باید روش‌های‌ فکری‌ غیر سرزنش‌آمیزی‌ اتخاذ کنیم‌. این‌ نوع‌ شیوه اندیشیدن‌ سرآغازی‌ برای‌ گفتگوی‌ صمیمانه‌ با شریک‌ زندگیمان‌ است‌. این‌ کتاب‌ با استفاده‌ از نمونه‌های‌ متعدد و ملموس‌ گفتگوی‌ زوج‌ها نشان‌ می‌دهد چگونه‌ می‌توان‌ نزاع‌ را به‌ پدیده‌ای‌ مثبت‌ تبدیل‌ کرد و با استفاده‌ از آن‌ روابط‌ صمیمانه‌ و رضایت‌ بخشی‌ ایجاد کرد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter