گروه انتشاراتی ققنوس | برنامه‌ریزی‌ در فرآیند توسعه‌(روش‌های‌ نوین‌ در برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ بزرگسالان‌)
 
750 تومان

برنامه‌ریزی‌ در فرآیند توسعه‌(روش‌های‌ نوین‌ در برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ بزرگسالان‌)

این‌ کتاب‌ به‌ منظور تأکید بر اهمیت‌ توسعه طرح‌های‌ موثر و قابل‌ اجرا که‌ بتواند مسائل‌ آموزش‌ بزرگسالان‌ را بررسی‌ کند، نوشته‌ شده‌ است‌.
Book specifications
Translator غلامرضا احمدی / سعیده شهابی
Writer پاتریک‌ جی‌. بویل‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1374
ISBN 964-311-047-8
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این‌ کتاب‌ به‌ منظور تأکید بر اهمیت‌ توسعه طرح‌های‌ موثر و قابل‌ اجرا که‌ بتواند مسائل‌ آموزش‌ بزرگسالان‌ را بررسی‌ کند، نوشته‌ شده‌ است‌. کتاب‌ برنامه‌ریزی‌ در فرآیند توسعه‌ یک‌ بازنگری‌ جامع‌ از برنامه‌ریزی‌ است‌ که‌ بر پانزده‌ مفهوم‌ مرتبط پایه‌ریزی‌ شده‌ و با توصیه‌هایی‌ برای‌ کاربردهای‌ آن‌ همراه‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter