گروه انتشاراتی ققنوس | بررسی‌ علمی‌ شیوه‌ی‌ خط‌ فارسی‌
 
480 تومان

بررسی‌ علمی‌ شیوه‌ی‌ خط‌ فارسی‌

مولف‌ در این‌ کتاب‌ با توجه‌ به‌ چندگانگی‌ و حتی‌ بی‌نظمی‌ موجود در شیوه‌ خط فارسی‌ کوشیده‌ است‌ تا با بررسی‌ جایگاه‌ علمی‌ خط‌، تاریخچه‌ خط‌ فارسی‌، بررسی‌ شیوه‌نامه‌های‌ موجود و جریان‌های‌ کنونی‌ برنامه‌ریزی‌ خط‌، رسم‌الخطی‌ را ارائه‌ دهد
Book specifications
Translator محمد امین سیفی اعلا
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-311-053-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مولف‌ در این‌ کتاب‌ با توجه‌ به‌ چندگانگی‌ و حتی‌ بی‌نظمی‌ موجود در شیوه‌ خط فارسی‌ کوشیده‌ است‌ تا با بررسی‌ جایگاه‌ علمی‌ خط‌، تاریخچه‌ خط‌ فارسی‌، بررسی‌ شیوه‌نامه‌های‌ موجود و جریان‌های‌ کنونی‌ برنامه‌ریزی‌ خط‌، رسم‌الخطی‌ را ارائه‌ دهد که‌ با توجه‌ به‌ جنبه‌ کاربردی‌ و نیز جنبه‌ تاریخی‌ خط‌، به‌ عنوان‌ شیوه‌نامه‌ معیار مورد پذیرش‌ قرار گیرد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter