گروه انتشاراتی ققنوس | باورهای خیس یک مرده
 
2,800 تومان

باورهای خیس یک مرده

دیشب مانا، کیف راز دستم گرفت. خواست کمکم کند لباس دراورم که نگذاشتم .مطمئن نبودم باز نشدن بند کفشم بخشی از رؤیا نباشد. پرسشی هم شنیده بودم((کجایی عزیزم؟))‌ بایست پاسخ می دادم...
Book specifications
Writer محمد محمدعلی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1393
ISBN 964-311-497-x
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

دیشب مانا، کیف راز دستم گرفت. خواست کمکم کند لباس دراورم که نگذاشتم .مطمئن نبودم باز نشدن بند کفشم بخشی از رؤیا نباشد. پرسشی هم شنیده بودم((کجایی عزیزم؟))‌ بایست پاسخ می دادم. چون آونگی درمیان آشفتگی واقعیت وآرامش رؤیا، انسان ها در آمد ورفتند، مسخ می شوند، هزارپاره می شوند، بیگانه می شوند. بیگانه می شوند. محمدمحمد علی در(( باورهای خیس یک مرده )) همچون گذشته، ضمن ر شوایت داستانی جذاب ، مخاطب رابه کاوش درمعنای نهفته درفراسوی کلمات فر می خواند .

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter