گروه انتشاراتی ققنوس | ایدئولوژی های مدرن سیاسی
 
18,000 تومان

ایدئولوژی های مدرن سیاسی

کتاب‌ فوق فراورده‌ سال‌های‌ طولانی‌ تدریس‌ درس‌ ایدئولوژی‌ها در دوره‌ لیسانس‌ است‌. نسل‌های‌ متعدد دانشجویان‌ با غنا بخشیدن‌ به‌ ساعات‌ متوالی‌ بحث‌ به‌ لحظات‌ بینش‌ انتقادی‌ و شوخی‌ و بذله‌گویی‌، خواسته‌ و ناخواسته‌ در شکل‌گیری‌ این‌ کتاب‌ سهم‌ داشته‌اند.
Book specifications
Writer اندرو وینسینت
Translator مرتضی‌ ثاقب‌فر
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 3
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1392
ISBN 964-311-179-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب‌ فوق فراورده‌ سال‌های‌ طولانی‌ تدریس‌ درس‌ ایدئولوژی‌ها در دوره‌ لیسانس‌ است‌. نسل‌های‌ متعدد دانشجویان‌ با غنا بخشیدن‌ به‌ ساعات‌ متوالی‌ بحث‌ به‌ لحظات‌ بینش‌ انتقادی‌ و شوخی‌ و بذله‌گویی‌، خواسته‌ و ناخواسته‌ در شکل‌گیری‌ این‌ کتاب‌ سهم‌ داشته‌اند. با وجود این‌که‌ کتاب‌ بیش‌تر به‌ درس‌ ایدئولوژی‌ها اختصاص‌ دارد، بحث‌های‌ دیگری‌ نیز در سراسر آن‌ مطرح‌ شده‌اند. مباحثی‌ چون‌ ماهیت‌ ایدئولوژی‌ و مکاتبی‌ چون‌ لیبرالیسم‌، محافظه‌کاری‌، سوسیالیسم‌، اکولوژیسم‌ و...

 

 مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter