گروه انتشاراتی ققنوس | انقلاب زبانی
 
1,800 تومان

انقلاب زبانی

نویسنده در این کتاب مدعی است سال 2000 نقطه پایان دهه‌ای است که در آن انقلاب زبانی به وقوع پیوسته است.
Book specifications
Writer دیوید کریستال
Translator شهرام‌ نقش‌ تبریزی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1385
ISBN 964-3111-641-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

نویسنده در این کتاب مدعی است سال 2000 نقطه پایان دهه‌ای است که در آن انقلاب زبانی به وقوع پیوسته است. در برهه‌ای که این انقلاب به وقوع می‌پیوندد کم‌تر کسی متوجه آن است. ولی ماهیت تغییرات زبانی جز این نیست. به آرامی و با ظرافت انجام می‌شود. نتایج آن پیش‌بینی‌ناپذیر است و تنها پس از این که مدتی از آن گذشت آدمیان به صرافت می‌افتند. به هر حال اکثر ما زبان را امری بدیهی می‌انگاریم و قرار دادن آن را در کانون توجه خود چندان لازم نمی‌شماریم. علاوه بر این، از آنجا که انقلاباتی که بر زبان تأثیر می‌گذارند در تاریخ بشر نادرند، آن گاه که یکی از این انقلابات رخ می‌نمایاند دقیقاً‌ نمی‌دانیم باید به دنبال چه چیزی در آن بگردیم. ما در آستانه عصری جدید در حیطه زبانی به سر می‌بریم. کتاب «انقلاب زبانی» آینده زبان‌های انگلیسی، دیگر زبان‌ها و نقش اینترنت را در آنها مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد. دیوید کریستال یکی از صاحبنظران جهانی مربوط به زبان است. از نگاه او بوم‌شناسی، زبانها را در سطح جهان سخت دستخوش دگرگونی کرده است.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter