گروه انتشاراتی ققنوس | اصول‌ نظریه‌های‌ تربیتی‌
 

اصول‌ نظریه‌های‌ تربیتی‌

هدف‌ اصلی‌ از تألیف‌ کتاب‌ «اصول‌ نظریه‌های‌ تربیتی‌» در آموزش‌ و پرورش‌، راهنمایی‌ و استفاده‌ کاربردی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ است‌. کتاب‌ حاضر اطلاعات‌ لازم‌ و کافی‌ در زمینه‌های‌ مورد بحث‌ را در اختیار خوانندگان‌ خود قرار می‌دهد تا خوانندگان‌ علاقه‌مند بتوانند به‌ طور موثر از آن‌ اطلاعات‌ بهره‌ برگیرند. کتاب‌ با ویژگی‌های‌ زیر تألیف‌ یافته‌ است‌: 1. به‌ عنوان‌ راهنمایی‌ قبل‌ از تمرین‌ و تجربه‌ معلمی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌های‌ علوم‌ تربیتی‌ و تربیت‌ معلم‌ مفید فایده‌ است‌. 2. دستیابی‌ و دستر
Book specifications
Writer دکتر محمود نیکزاد
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1379
ISBN 964-311-248-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
هدف‌ اصلی‌ از تألیف‌ کتاب‌ «اصول‌ نظریه‌های‌ تربیتی‌» در آموزش‌ و پرورش‌، راهنمایی‌ و استفاده‌ کاربردی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ است‌. کتاب‌ حاضر اطلاعات‌ لازم‌ و کافی‌ در زمینه‌های‌ مورد بحث‌ را در اختیار خوانندگان‌ خود قرار می‌دهد تا خوانندگان‌ علاقه‌مند بتوانند به‌ طور موثر از آن‌ اطلاعات‌ بهره‌ برگیرند. کتاب‌ با ویژگی‌های‌ زیر تألیف‌ یافته‌ است‌: 1. به‌ عنوان‌ راهنمایی‌ قبل‌ از تمرین‌ و تجربه‌ معلمی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌های‌ علوم‌ تربیتی‌ و تربیت‌ معلم‌ مفید فایده‌ است‌. 2. دستیابی‌ و دسترسی‌ به‌ تجربیات‌ عملی‌ را تسهیل‌ می‌کند. 3. نحوه‌ سنجش‌ و ارزشیابی‌ از آموخته‌های‌ دانش‌آموزان‌ را نشان‌ می‌دهد. 4. پاسخ‌های‌ لازم‌ به‌ مسائل‌ تربیتی‌ را در اختیار می‌گذارد. 5. سیر تاریخی‌ دیدگاه‌های‌ مختلف‌ تربیتی‌ را اجمالاً مطرح‌ می‌سازد. 6. روش‌های‌ مناسب‌ برقراری‌ انضباط‌ در مدرسه‌ و کلاس‌ درس‌ را آشکار می‌سازد. 7. نحوه‌ پرورش‌ خلاقیت‌ را با ذکر مثال‌های‌ روشن‌ نشان‌ می‌دهد.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter