گروه انتشاراتی ققنوس | نوای ققنوس: آلن دوباتن-بخش دوم
 
downloadableproducts.fields.downloadpodcast

نوای ققنوس: آلن دوباتن-بخش دوم

قسمت دوم: تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی
Book specifications
Speaker آریان شبگرد
The Term 22 دقیقه و 23 ثانیه
National Library theme فلسفه
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این اپیزود دومین فصل کتاب «تسلی بخشی‌های فلسفه» را بررسی می‌کند.

این کتاب در شش فصل امکانات فلسفه برای مواجهۀ صحیح با مسائل و مشکلات زندگی را از نظر شش فیلسوف منتخب: سقراط، اپیکور، سنکا، مونتنی، شوپنهاور و نیچه بررسی می‌کند. در ادامه این مجموعه برنامه‌ها بنا داریم هر قسمت را به بررسی یکی از فصول این کتاب اختصاص دهیم

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter