گروه انتشاراتی ققنوس | آشنایی‌ با فیزیک‌ اتمی‌
 
300 تومان

آشنایی‌ با فیزیک‌ اتمی‌

در این‌ کتاب‌ مطالبی‌ در باره‌ اتم‌، الکتریسیته‌ و مغناطیس‌، امواج‌ الکترومغناطیسی‌، ساختمان‌ اتم‌، نسبیت‌، ذرات‌ بنیادی‌، کوارک‌ها، نیروهای‌ اساسی‌ طبیعت‌، نیروهای‌ غیراساسی‌ طبیعت‌، شتابدهنده‌ها، شکافت‌ هسته‌، رآکتورهای‌ اتمی‌، واکنش‌ همجوشی‌ و انواع‌ بمب‌های‌ اتمی‌ به‌ زبان‌ ساده‌ بیان‌ شده‌ است‌. تلاش‌ شده‌ کتاب‌ بدون‌ استفاده‌ از روابط‌ ریاضی‌، همراه‌ با تصاویر مختلف‌ به‌ گونه‌ای‌ ساده‌ تدوین‌ شود تا درک‌ مطالب‌ آن‌ آسان‌ گردد.
Book specifications
Writer دکتر محمود قرآن‌نویس‌،حسین‌ جوادی‌
Translator دکتر علی‌اکبر عالم‌زاده
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1374
ISBN 964-311-051-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

در این‌ کتاب‌ مطالبی‌ در باره‌ اتم‌، الکتریسیته‌ و مغناطیس‌، امواج‌ الکترومغناطیسی‌، ساختمان‌ اتم‌، نسبیت‌، ذرات‌ بنیادی‌، کوارک‌ها، نیروهای‌ اساسی‌ طبیعت‌، نیروهای‌ غیراساسی‌ طبیعت‌، شتابدهنده‌ها، شکافت‌ هسته‌، رآکتورهای‌ اتمی‌، واکنش‌ همجوشی‌ و انواع‌ بمب‌های‌ اتمی‌ به‌ زبان‌ ساده‌ بیان‌ شده‌ است‌. تلاش‌ شده‌ کتاب‌ بدون‌ استفاده‌ از روابط‌ ریاضی‌، همراه‌ با تصاویر مختلف‌ به‌ گونه‌ای‌ ساده‌ تدوین‌ شود تا درک‌ مطالب‌ آن‌ آسان‌ گردد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter