گروه انتشاراتی ققنوس | آرتریت‌
 
550 تومان

آرتریت‌

این‌ کتاب‌ که‌ به‌ شکل‌ پرسش‌ و پاسخ‌ نوشته‌ شده‌، مجموعه‌ مطرح‌ترین‌ سوالات‌ و جدیدترین‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ آرتریت‌ انجام‌ گرفته‌ است‌.
Book specifications
Writer الن‌ مویر
Translator امید اقتداری‌
Nr of Edition 1
First Edition 1375
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

میلیون‌ها تن‌ از مردم‌ جهان‌ به‌ بیماری‌ آرتریت‌ مبتلا هستند. مردم‌ آرتریت‌ را بیماری‌ بالا رفتن‌ سن‌ می‌دانند، درحالی‌که‌ حتی‌ افراد بسیار جوان‌ را نیز مبتلا می‌سازد. این‌ کتاب‌ که‌ به‌ شکل‌ پرسش‌ و پاسخ‌ نوشته‌ شده‌، مجموعه‌ مطرح‌ترین‌ سوالات‌ و جدیدترین‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ آرتریت‌ انجام‌ گرفته‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter