گروه انتشاراتی ققنوس | کتابی جريان‌ساز در تاريخ زيبايي‌شناسي
 

کتابی جريان‌ساز در تاريخ زيبايي‌شناسي

نمایش خبر

.....................

روزنامه اعتماد

یکشنبه 23 مرداد 1401

.....................

نشر ققنوس به تازگي كتاب «بر كرانه زيبايي‌شناسي طبيعت» را راهي بازار كتاب كرده است.
به گزارش «اعتماد» اين كتاب كه به مقوله زيبايي‌شناسي مي‌پردازد، نوشته رونالد هپبورن است با ترجمه و افزوده‌هايي از مسعود عليا. كتاب بر آن است كه «زيبايي‌شناسي طبيعت يكي از شاخه‌هاي مهم و جذاب زيبايي‌شناسي است كه نزد ما مهجور مانده» و صراحتا مي‌گويد براي آن نوشته شده است كه از ميزان اين مهجوري بكاهد. كتاب مقاله‌اي با عنوان «زيبايي‌شناسي معاصر و غفلت از زيبايي طبيعي» را شامل مي‌شود كه مترجم از آن به «مقاله‌اي جريان‌ساز در تاريخ زيبايي‌شناسي» ياد مي‌كند. مقاله هپبورن همراه شده است با پيش‌گفتار و پي‌گفتاري از مترجم در معرفي اجمالي زيبايي‌شناسي طبيعت و ترسيم جغرافياي آن و نيز بررسي الگويي در تجربه زيبايي‌شناختي طبيعت كه هنر را دليل راه خود مي‌گيرد.
در بخشي از پيش‌گفتار مسعود عليا مي‌خوانيد: «وقتي از «زيبايي‌شناسي طبيعت» حرف مي‌زنيم، از چه حرف مي‌زنيم؟ قدم اول در راهي كه به پاسخي براي اين پرسش ختم مي‌شود چه بسا درنگ بر سر خود اين تركيب اضافي باشد. زيبايي‌شناسي (يا زيباشناسي) رايج‌ترين معادلي است كه در اشاره به اصطلاح aesthetics نزد ما به كار مي‌رود. اين اصطلاح در تاريخ نسبتا بلندش معاني متعدد و در عين حال مرتبطي به خود ديده است. از دانش حسيات (به سياق رياضيات، طبيعيات و نظاير اينها) گرفته تا رايج‌ترين معناي آنكه امروزه‌ روز بيش از همه كاربرد دارد و ناظر است به شاخه‌اي از شاخه‌هاي فلسفه كه گاهي از آن به زيبايي‌شناسي فلسفي نيز تعبير مي‌كنند. شايد بگوييم اين معناي همان چيزي است كه اصطلاح «فلسفه هنر» افاده مي‌كند، اما در اينجا فرقي هست كه بايد آن را پيش چشم داشت و در پرتو همين فرق است كه بايد زيبايي‌شناسي طبيعت را منزل داد...»
«بر كرانه زيبايي‌شناسي طبيعت» در 95 صفحه با قيمت 42 هزار تومان راهي بازار كتاب شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه