گروه انتشاراتی ققنوس | نگاهی به تاریخ افغانستان
 

نگاهی به تاریخ افغانستان

روزنامه اعتماد ـ 17 آبان 1396
 
 
نگاهي به تاريخ افغانستان
ارتين يوانز با نگاهي به گذشته‌هاي دور، دگرگوني‌هاي تاريخي يكي از خطرناك‌ترين سرزمين‌هاي محل پيدايش تروريسم جهاني را بررسي مي‌كند.

به دنبال تشكيل چند سلسله پادشاهي پي در پي و ظهور امپراتوري افغان در قرن هجدهم ميلادي، از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم، مبارزات سختي بين بريتانيا و روسيه بر سر تسلط و قدرت در افغانستان در گرفت كه تا اعلام استقلال آن كشور در سال ١٩١٩ ادامه داشت.
يك كودتاي كمونيستي در پايان دهه ١٩٧٠، نظام مستقر در آن كشور را سرنگون كرد و سبب حمله اتحاد جماهير شوروي به افغانستان در سال ١٩٧٩ شد.
تقريبا يك دهه بعد، شوروي عقب‌نشيني كرد كه باعث بروز جنگ داخلي و پاره شدن آخرين رشته‌هاي مذهبي، قومي و سياسي‌اي شد كه ملت افغان را به يكديگر پيوند مي‌داد. در چنين اوضاع و احوالي بود كه طالبان ظهور كرد.
«افغانستان» نوشته مارتين يوانز با ترجمه سيما مولايي توسط انتشارات ققنوس به تازگي منتشر شده است.
پيدايش پادشاهي افغان، امان‌الله‌خان و تلاش براي مدرن كردن افغانستان، ظاهرشاه و حكومت مشروطه، جنگ داخلي، ورود طالبان و... از مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين كتاب هستند.

مشاهده کتاب

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه