گروه انتشاراتی ققنوس | یونانيان
 

یونانيان

مشاهده


منبع: روزنامه اعتماد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

......................

 

 

زندگي شخصي يوناني‌ها مي‌تواند بازگوكننده تاريخ و جامعه وسيع‌تر باشد. در «تاريخ يونان باستان» پنجاه زندگينامه از اين دست بررسي مي‌شود. اين زندگينامه‌ها همچنين به دو مضمون مهم مي‌پردازند كه در اين كتاب محوري است؛ پديد آمدن تاريخ‌نگاري و زندگينامه‌نويسي. يونانيان كهن در هر دو پيشگام بودند و اگر بگوييم آگاهي در حال توسعه از هر كدام به طريقي كمك كرد تا بسياري از يونانيان زندگي خود را پيش برند و تاريخ‌شان را شكل بدهند، چندان اغراق نخواهد بود.ديويد استاتارد زندگي و حيات كساني را كه دنياي يونان را تغيير دادند در روايتي پيوسته به هم مي‌بافد، از اولين فرمانروايان جبار، پيسيستراتوس و پولوكراتس تا بلواهاي دموكراسي در دوران كلئيستنس و ظهور مقدونيه در دوران فيليپ دوم و اسكندر كبير و سرانجام انحطاط دنياي يوناني با ظاهر شدن روم.اين كتاب خواننده را با خود همراه مي‌كند و از سيسيل به افغانستان و از مقدونيه به اسكندريه مي‌برد و با كندوكاو در دنياي رياضيات و جغرافيا، سخنوري و تاريخ‌نگاري، نقاشي و مجسمه‌سازي، بررسي روايات تاريخي و سري و آثار شاعران و نمايشنامه‌نويسان و... تصويري زنده از حيات در تمامي صحنه‌هاي دنياي يونان باستان ارايه مي‌كند.

 

 

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه