گروه انتشاراتی ققنوس | هزار و یک داستان
 

هزار و یک داستان

 

 

 

 

 

 

بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد. شش زن در آستانۀ چهل سالگی می خواهند چنین کنند. یک مینی بوس دربست گرفته اند. می خواهند تمام دنیا و زندگی خودشان را رها...

 

 

.........................

جهان کتاب شماره 8

آذر و دی 1400

.........................

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه