گروه انتشاراتی ققنوس | مناقشات فلسفی قرن نوزدهم
 

مناقشات فلسفی قرن نوزدهم

منبع: روزنامه اعتماد 

شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

 

نيمه دوم قرن نوزدهم در آلمان يكي از خلاق‌ترين‌ و انقلابي‌ترين دوره‌هاي فلسفه مدرن به شمار مي‌رود. با اين حال، اين دوره در ميان آلماني‌زبانان اندك و در ميان انگليسي‌زبانان بسي اندك‌تر مطالعه و بررسي شده است. هدف كتاب «پس از هگل» معرفي فلسفه اين دوره به خواننده انگليسي‌زبان است. جهت اطمينان از گستردگي پوشش تاريخي و حفظ تمركز فلسفي، اين كتاب نه بر اساس موضوعات و متفكران كه بر اساس مناقشات سامان يافته است.

اين كتاب تاريخي مجمل و در عين حال بي‌نظير از فلسفه آلماني در نيمه دوم قرن نوزدهم است. در اين كتاب با متفكراني مواجه مي‌شويم كه در زبان فارسي نامي از آنها نشنيده‌ايم؛ متفكراني كه با وجود گمنامي، چه فلسفه زمان خويش و چه فلسفه معاصر را عميقا تحت تاثير
قرار داده‌اند.

«پس از هگل» به عنوان يكي از آثار مهم فردريك بيزر روشي بديع نيز پي گرفته كه واجد نقاط قوت عديده‌اي است كه آن را از ساير كتب تاريخ فلسفه متمايز مي‌كند. او با تمركز بر مناقشات، به جاي پرداختن به چهره‌ها كوشيده است اثرش را از خطاهاي تاريخ‌هاي فلسفه متعارف در امان نگه دارد.

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه