گروه انتشاراتی ققنوس | زندگی‌ای که ارزش زيستن دارد
 

زندگی‌ای که ارزش زيستن دارد

نمايش خبر

.....................

روزنامه اعتماد

چهارشنبه 12 ارديبهشت

.....................

كتاب «زندگي‌اي كه ارزش زيستن دارد؛ آلبر كامو و تمناي معنا» نوشته رابرت زارتسكي منتشر شد.  در نوشته پشت جلد كتاب مي‌خوانيم: « در اكثر كتاب‌هايي كه درباره كامو نوشته شده سه موضوع ثابت وجود دارد: عصيان، ميانه‌روي و پوچي، سه موضوعي كه در اين كتاب هم به بحث گذاشته شده، چه شالوده اصلي تفكرات كامو بر همين‌ها استوار است. اما اين كتاب به دو موضوع مهم ديگر هم مي‌پردازد: «سكوت» و «پايبندي». كمتر كسي بوده كه به آثار كامو از اين دو منظر نگاه كند. در آثار كامو عناصري چون ساحل، دريا و آفتاب، كه به‌طور كلي مديترانه و به‌طور اخص زادگاهش الجزاير را به خاطر مي‌آورد، بسيار به كار رفته‌اند اما نويسنده اين كتاب مي‌نويسد: «شخصيت ساكت مادر بسيار بيشتر از دريا بن‌مايه نوشته‌هاي كامو را تشكيل داده: اين خورشيد يا شايد سياهچاله همه‌چيز را به سمت خود مي‌كشد»؛ سكوتي كه بر اثر حضور ساكت و خاموش مادر در آثار كامو بازتاب يافته و تنها آرزوي كامو اين بود كه كاش مادرش مي‌توانست هر آنچه نوشته بخواند. در واقع سكوت به تأثير مادر در زندگي كامو اشاره دارد كه تأثير كمي نبوده و با اين ديد، معناي بسياري از داستان‌هاي كامو بسيار متفاوت شد. فصل «پايبندي» اما به تأثير پدر در زندگي كامو اشاره دارد، پدري كه او فرصت نكرد هيچ‌وقت بشناسدش اما در تمام عمر به تنها آموزه او پايبند ماند: پايبندي به انسان و ذات انساني». اين كتاب با ترجمه محمدرضا عشوري در ۲۱۶ صفحه با شمارگان ۷۷۰ نسخه و بهاي ۱۵۰ هزار تومان در انتشارات ققنوس راهي بازار كتاب شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه