گروه انتشاراتی ققنوس | در باب ماهیت سنت و مدرنیته
 

در باب ماهیت سنت و مدرنیته

نمایش خبر

.....................

روزنامه همشهری

شنبه 21 آبان 1401

.....................

کتاب «مدرنیته مشروع است؛ بازسازی و بررسی منازعه مشروعیت عصر جدید» نوشته سیدمسعود آذرفام توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد. این ‌کتاب جستاری است که آذرفام بر اساس رساله دکترایش در دانشگاه تهران نوشته است. او در این‌ جستار که بیشتر منابع مطالعاتی‌اش به زبان آلمانی هستند، به یکی از بنیادی‌ترین منازعات فکری غرب مدرن در باب ماهیت سنت و مدرنیته پرداخته که عموماً با عنوان منازعه «مشروعیت عصر جدید» خوانده می‌شود. نگارنده معتقد است در قرن بیستم منازعه‌ای میان 3تن از مهم‌ترین اندیشمندان این قرن، کارل اشمیت، کارل لوویت و هانس بلومنبرگ درگرفت و رسالت کلی کتاب یا همان ‌جستاری که صحبت از آن است، در حقیقت به شرح و بررسی این‌ منازعه اختصاص دارد. این‌منازعه اگرچه بلافاصله به محل تامل و پژوهش‌های فلسفی اصیلی در آلمان و با تأخیری در سایر نقاط اروپا و آمریکا بدل شد، در زبان فارسی هنوز نه‌تنها هیچ پژوهش منسجم و جامعی از این منازعه و تجزیه و تحلیلی از آن در دست نیست، بلکه آثار پژوهشی ما از فقدان شرح جامعی از آن رنج می‌برد. برخی از سؤالاتی که در این‌کتاب به آنها پاسخ داده شده، از این‌قرارند: آیا دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم نقطه اوج انحطاط تاریخ بشریت است یا دورانی سزاوار تحسین؟  «مدرنیته مشروع است» ۷فصل اصلی دارد و در ۲۴۸صفحه، با شمارگان ۷۷۰نسخه به قیمت ۹۵هزار تومان منتشر شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه