گروه انتشاراتی ققنوس | تفسیري تازه از رمانتيسم
 

تفسیري تازه از رمانتيسم

مشاهده

منبع: روزنامه اعتماد 

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

.............................

ديدگاه پسامدرنيستي به مكتب رمانتيسم ايرادي وارد

مي‌داند مبني بر اينكه اين مكتب فكري با روشنگري، عقل‌باوري و سياست در تضاد است. فردريك بيزر مورخ فلسفه آلمان در كتاب رمانتيسم آلماني به نقد رويكردهايي اين‌چنيني در تفسير رمانتيسم آلماني مي‌پردازد كه در آن رويكرد ادبي و زيباشناختي‌ رمانتيسم در خدمت تحقق اهداف اخلاقي، سياسي و متافيزيكي است و نه ضد روشنگري، عقل‌باوري و سياست. اين كتاب شامل 10 جُستار، به توضيح جنبه‌هاي مختلفي از مراحل نخست ظهور رمانتيسم آلماني و رابطه پيچيده آن با جنبش‌هايي چون «روشنگري» و «توفان و تلاطم» مي‌پردازد. با وجود ربط منطقي مطالب و مقالات كتاب «رمانتيسم آلماني» مي‌توان آنها را به ‌صورت مستقل مورد مطالعه و استفاده قرار داد.

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه