گروه انتشاراتی ققنوس | نبرد برای آزادی ـ یادداشتی بر تجربه پلبینی
 

نبرد برای آزادی ـ یادداشتی بر تجربه پلبینی

 

روزنامه اعتماد ـ 26 آذر 96 

مشاهده نقد

 

نبرد  براي آزادي
مارتين براو در كتاب «تجربه پلبيني» به تشريح قيام‌هاي ستمديدگان بر صحنه‌اي جهاني و تاريخي دست مي‌زند. اين قيام‌ها صداي محرومان و طردشدگاني است كه نبايد هرگز فراموش‌شان كنيم. وي حتي به بازسازي پيدايش فلسفي قسمي «اصل پلبيني» همت مي‌گمارد كه پيش‌فرض‌هاي تفكر مرسوم و فلسفه سياسي را برهم مي‌زند.
از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين كتاب شيوه‌اي است كه مولف در تحليل اصل پلبيني به كار گرفته است. همان چيزي كه وي «تاريخي ناپيوسته از نبرد براي آزادي» مي‌نامد.
شيوه‌اي كه طي آن از ديد براو، همچون بديو و رانسير سياست امري است ضرورتا نادر و استثنايي. «تجربه پلبيني» نوشته مارتين براو با ترجمه فواد حبيبي توسط نشر ققنوس منتشر و به تازگي روانه بازار كتاب شده است.
از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي اين كتاب مي‌توان به جمهوري روم، مساله شكل‌هاي سازماندهي سياسي، ژاكبون‌هاي انگليسي و... اشاره كرد.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه