گروه انتشاراتی ققنوس | به چه فکر می‌کنیم وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم
 

به چه فکر می‌کنیم وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم

مشاهده 

منبع: روزنامه همشهری

نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ 

.......................

 

فوتبال درباره خیلی چیزهاست، چیزهای پیچیده، متناقض و متعارض بسیار؛ حافظه، تاریخ، مکان، طبقه اجتماعی، جنسیت با تمامی تنوع پرمسئله‌اش (به‌ویژه مردانگی، ولی اخیراً و بیش از پیش زنانگی هم)، هویت خانوادگی، هویت قبیله‌ای، هویت ملی، ماهیت گروه‌ها، هم‌گروه بازیکنان و هم‌گروه طرفداران و روابط اغلب خشونت‌آمیز ولی گاه آرام و تحسین‌برانگیز بین گروه ما و گروه‌های دیگر.

«سایمون کریچلی» نویسنده این کتاب 151 صفحه‌ای می‌نویسد: «در کمال تعجب و خرسندی، در حین نوشتن این کتاب کوچک کشف کردم که بیشتر باورهای حقیقی فلسفی‌ام – در مورد مسائل کلی مثل مکان، زمان، احساس، عقل، زیباشناسی، اخلاقیات و سیاست- بیش از هر چیزی در مورد فوتبال صدق می‌کند. درواقع، چه بسا این مسائل فقط در مورد فوتبال صدق کند.

طبیعتاً این قضیه یا به این معناست که فلسفه را می‌توان به ورزشی کم‌و‌بیش کم‌اهمیت تقلیل داد، یا به این معنا که فوتبال حائز امتیاز ویژه‌ای است که به ما امکان می‌دهد بینشی پایدار درباره معنای انسان بودن در این جهان به دست آوریم. بسیار امیدوارم بتوانم خواننده را متقاعد کنم که مورد دوم صحیح است.»

«به چه فکر می‌کنیم وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم» را سیاوش آقازاده مسرور به فارسی برگردانده و انتشارات ققنوس با شمارگان هزارو100 نسخه  و قیمت 15هزار تومان منتشرش کرده است. 

 

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه