گروه انتشاراتی ققنوس | ایده پديدارشناسي
 

ایده پديدارشناسي

نمایش خبر

........................

روزنامه اعتماد

دوشنبه 14 شهریور 1401

........................

كتاب «ايده پديدارشناسي؛ پنج درسگفتار» نوشته ادموند هوسرل به‌تازگي با ترجمه طالب جابري توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهي بازار نشر شده است. نسخه اصلي اين‌كتاب سال ۱۹۷۳ منتشر شده است.
كتاب پيش‌رو دربرگيرنده متن درسگفتارهايي است كه ادموند هوسرل از ۲۶ آوريل تا ۲ مه ۱۹۰۷ در گوتينگن ارايه كرد و در قالب جلد دوم مجموعه‌آثار اين ‌انديشمند و فيلسوف آلماني- ‌اتريشي كه به عنوان بنيان‌گذار پديدارشناسي شناخته مي‌شود، چاپ  شده است.
 مجموعه آثار هوسرل «هوسرليانا» نام دارد و درسگفتارهايي كه پيش رو داريم، درآمدي بر درسگفتارهاي ديگر هوسرل هستند كه «شي و مكان» نام دارند و جلد شانزدهم «هوسرليانا» را  مي‌سازند.
در ابتداي «ايده پديدارشناسي»، پس از درآمد مترجم فارسي و درآمد ويراستار آلماني كتاب، «سير فكري درسگفتارها»ي مندرج با سه ‌عنوان اصلي «ملاحظه پديدارشناختي: سطح اول و سطح دوم و سطح سوم»  آمده است.
سپس درسگفتارهاي كتاب به‌ ترتيب از اول تا پنجم درج شده و سه‌ ضميمه پس از آنها آمده است. در پايان كتاب هم، پيش از نمايه هم واژه‌نامه آلماني-انگليسي- فارسي اصطلاحات كتاب آمده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه