گروه انتشاراتی ققنوس | انتشارات ققنوس این کتاب را در 128 صفحه به قیمت 180 هزار تومان منتشر کرده است.
 

انتشارات ققنوس این کتاب را در 128 صفحه به قیمت 180 هزار تومان منتشر کرده است.

نمایش خبر

......................

خبرگزاری تسنیم

پنجشنبه 19 مرداد 1402

.......................

ساسانیان (224 تا 651 م) بی‌گمان تأثیرگذارترین دودمان در شکل‌گیری هویت، فرهنگ و تمدن ایرانی هستند، به گونه‌ای که با گذشت بیش از 1400 سال هنوز میراث آن‌ها بر بسیاری از جنبه‌های زندگی فرهنگی ایرانیان از نام کشور ایران تا معماری و هنر ایرانی سایه افکنده است. بنابراین شناخت این دوره برای درک تاریخ و فرهنگ ایران امروز ضرورت دارد.

در فصل‌های نخستین این کتاب ابتدا سرگذشت پرماجرای ملتی جنگاور را خواهید خواند که به فرماندهی شاهان ساسانی پنجه‌درپنجه دولت‌های قدرتمند جهان باستان به‌ویژه رومیان انداختند؛ دو امپراتور رومی مهاجم را کشتند و نخستین ملت جهان باستان بودند که یک امپراتور رومی را زنده اسیر کردند، همچنین با دلاوری از مرزهای ایران‌زمین در برابر حمله‌های پیاپی کوچ‌نشینان غارتگر دفاع کردند.

در دو فصل پایانی کتاب مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی ایرانیان در زمینه شهرسازی، معماری، هنر و ادبیات بررسی‌شده و اهمیت میراث دوره ساسانی در پیشرفت تمدن جهانی شرح داده شده است.

انتشارات ققنوس این کتاب را به قیمت 180 هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه