انتشارات ققنوس | اسپینوزا به روايت نگري
 

اسپینوزا به روايت نگري

مشاهده 


منبع: روزنامه اعتماد 

شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷

 

اسپينوزا و ما، مشتمل بر چهار سخنراني نگري درباره اسپينوزاست كه در قالب درس‌گفتارها و كنفرانس‌هاي گوناگون بين سال‌هاي ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٩ ارايه شده‌اند.«اسپينوزا و ما» سومين اثري است كه آنتونيو نگري، پس از نابهنجاري وحشي و اسپينوزا برانداز، به طور كامل به اسپينوزا اختصاص داده است. اين كتاب، جستارهاي گردآوري‌شده نگري را در اسپينوزاي برانداز، كه به سال ١٩٩٢ منتشر شد، توأما تداوم مي‌بخشد و تكميل مي‌كند؛ در ابتداي متن چهار سخنراني حاضر در اين كتاب مقدمه‌اي مبسوط از نگري مي‌آيد كه همزمان وظايف گوناگوني را به انجام مي‌رساند. دغدغه اين كتاب اين است كه چگونه اسپينوزا از قفاي مدرنيته به روزگار پست‌مدرن حاضر جهيده تا ما را نه ‌فقط به تأملي براندازانه در مقابل گفتارهاي غالب روزگار معاصر وادارد، بلكه ما را به عملي مشترك فرابخواند كه هنوز خود نيز به بزرگي و عظمت آن واقف نيستيم.«اسپينوزا و ما» اثر آنتونيو نگري با ترجمه فواد حبيبي و امين كرمي به تازگي توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه