گروه انتشاراتی ققنوس | اسپینوزاي باليبار
 

اسپینوزاي باليبار

منبع: روزنامه اعتماد

سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷

 

اتي‌ين باليبار يكي از فيلسوفاني بود كه به تبع حكم آلتوسر درباره اهميت بي‌همتاي اسپينوزا به بررسي انديشه‌ها و آثار وي پرداخت.در واقع، باليبار، همچون ماشري و نگري، به نسل دوم موج اسپينوزيسم متأخري تعلق دارد كه قرائت و تفسيري راديكال را از فيلسوف هلندي مطرح كرده است؛ نسلي كه لويي آلتوسر، ژيل دلوز، الكساندر ماترون و مارسيال گوئرو را پيشگامِ خويش در اين راه مي‌ديد.تفسير باليبار از اسپينوزا بر محور نظامي از مفاهيم استوار است كه به نحوي درخشان مي‌تواند اجزاي مختلف فلسفه وي را به هم متصل كند و در عين حال ضمن به دست دادن شرحي از آنها برتري اين نظام فكري را نه‌تنها بر رقباي هم‌عصر آن بلكه بر بديل‌هاي معاصر سياسي و فكري اسپينوزيسم نيز نشان دهد.«اسپينوزا و سياست» نوشته اتي ين باليبار با ترجمه فواد حبيبي و امين كرمي توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه