گروه انتشاراتی ققنوس | از سری مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد؛ کتاب «فلسفۀ اخلاق» منتشر شد
 

از سری مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد؛ کتاب «فلسفۀ اخلاق» منتشر شد

نمايش خبر

..................

خبرگزاري ايبنا

يكشنبه 20 اسفند 1402

...................

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «فلسفۀ اخلاق» از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد با ترجمه مسعود علیا از سوی نشر ققنوس منتشر شد

این مجلد از دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد دربردارندۀ مقالات مرتبط با اخلاق است. در این جلد ١٥ مقاله گنجانده شده‌اند. این مقالات به حوزه‌های گوناگون اخلاق، به معنای عام کلمه، تعلق دارند. برخی مقالات در قلمروی فرااخلاق یا فلسفۀ اخلاق قرار می‌گیرند (مقالات «نسبی‌انگاری اخلاقی»، «ضدواقع‌گرایی اخلاقی»، «اخلاق ارسطو» و «اخلاق کانت»). بعضی مقالات دیگر در حوزۀ اخلاق هنجاری قرار می‌گیرند (مقالات «اخلاق باور»، «رویکردهای پدیدارشناسانه به اخلاق و تکنولوژی اطلاعات»، «اخلاق زنانه‌نگر»، «اخلاق زیستی زنانه‌نگر»، «اورلیوس» و «اپیکتتوس»). بعضی مقالات به روان‌شناسی اخلاق تعلق دارند (مقالۀ «رویکردهای تجربی به روان‌شناسی اخلاق»). و برخی مقالات هم از آن‌جا که با توصیف و تحلیل مفاهیم و مقولات اخلاقی مهم سروکار دارند به هر دو حوزۀ روان‌شناسی اخلاق و اخلاق هنجاری مربوط‌اند (مقالات «بخت اخلاقی»، «مسئولیت اخلاقی»، «مسئولیت جمعی» و «عاملیت مشترک»).

به این ترتیب، با نظر به طبقه‌بندی یاددشده می‌توان گفت که خوانندگان این مجلد از دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (جلد نهم) با بحث‌هایی متنوع در سه حوزه از حوزه‌های مهم اخلاق‌پژوهی (یعنی فرااخلاق یا فلسفۀ اخلاق، اخلاق هنجاری و روان‌شناسی اخلاق) آشنا خواهند شد.

 

«فلسفۀ اخلاق» در ۸۶۰ صفحه و به قیمت ۷۳۰ هزار تومان از سوی نشر ققنوس وارد بازار نشر شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه