گروه انتشاراتی ققنوس | «اتوپیا در رمانتیسم سیاه»منتشر شد/جستاری در ادبیات رمانتیک آمریکا
 

«اتوپیا در رمانتیسم سیاه»منتشر شد/جستاری در ادبیات رمانتیک آمریکا

منبع: خبرگزاری مهر

شنبه 8 مرداد1401

..................................................

 

«اتوپیا در رمانتیسم سیاه»منتشر شد/جستاری در ادبیات رمانتیک آمریکا

 

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اتوپیا در رمانتیسم سیاه؛ جستاری در ادبیات رمانتیک آمریکا» نوشته میلاد روشنی پایان به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

میلاد روشنی پایان نویسنده این‌کتاب که پیش‌تر «سینما و مرگ؛ درباره نامیرایی و تصویر» را توسط همین‌ناشر منتشر کرده، درباره کتاب جدید خود می‌گوید این‌اثر بناست به فصل باشکوهی از ادبیات آمریکا در نیمه نخست قرن نوزدهم نگاه داشته باشد و تلاشی در بازخوانی بازتاب‌ها و دگرگونی‌های مفهوم اتوپیا در ادبیات این‌برهه است. او می‌گوید کتابش، تاریخ ادبیات نیست چون با وجود تاریخ‌نگاری‌های مفصلی که در این‌باره در غرب وجود دارد، نیازی به این‌کار وجود ندارد.

مولف کتاب می‌گوید، هدفش از نگارش آن، بیش از آن‌که بازگویی تاریخ ادبیات آمریکا در دوران رمانتیسم این‌کشور باشد، بازسازی جغرافیایی است که با انگاره اتوپیا در مقام شاخصی مفهومی،‌ در این‌دوران شکل می‌گیرد. بنابراین می‌توان هدف از نوشتن این‌کتاب را توپوگرافی اتوپیا در رمانتیسم آمریکایی و رسیدن به نقشه‌ای مفهومی دانست که خطوط سازنده‌اش از متن ادبیات عبور می‌کنند.

کتاب «اتوپیا در رمانتیسم سیاه» ۵ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «آمریکا: پیدایش و گشایش اتوپیا»، «تعالی در منطق اگزوپیا: رالف والدو امرسون»، «فروپاشی در ژرفای دیسنتوپیا: ادگار آلن پو»، «سفیدی بی‌پایان در آتوپیا: هرمان ملویل» و «شقاوت بازگشت در رتروتوپیا: ناتانیل هاثورن».

پس از این‌فصول هم دو بخش «چکیده‌ای از پایان: مسخ اتوپیا» و «گاهشمار تاریخ و ادبیات آمریکا (تا زوال رمانتیسم)» درج شده است.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

فلسفه طبیعت شلینگ، ماننده هر فلسفه نظام‌مند آلمانی، دلمشغول تاسیس یک تاریخ کیهانی است، تاریخی که باید پروژه تکوین آگاهی و سر برآوردن خودآگاهی را از سرآغازهای طبیعی آن نشان دهد. در این سرآغاز که پیش از به وجود آمدن انسان و ذهن انسانی است، طبیعت امکان اندیشیدن به خود را ندارد، بنابراین طبیعت در فرمی ناآگاه و ناخودآگاه وجود دارد. اما تکوین ذهن انسانی به طبیعت این امکان را می‌دهد که از طریق توانایی‌های ذهن به خود بیندیشد. بنابراین خط سیر پیشرفت آگاهی همواره رو به سوی یک خودآگاهی والاتر و ژرف‌تر است. شلینگ مشخصا این‌تاریخ را تاریخی رو به جلو اما بی‌پایان قلمداد می‌کند. این الگو کاملا در انطباق با اگزوتوپیا و رویای آمریکایی است. «خود» در مسیر ژرف‌اندیشی‌های خودآگاه این امکان را به طبیعت می‌دهد که خود را بیندیشد. در این الگو هیچ دوگانه‌ای ناظر بر «خود» سوبژکتیو و «طبیعت» ابژکتیو وجود ندارد. هرچه هست طبیعتی است که خود را می‌شناسد. بنابراین یگانگی «خود» و «طبیعت» را می‌توان در پرتو این الگو یگانگی‌ای پیشین دانست که صرفا ذهن فیلسوف آن را کشف می‌کند. در این‌معنا فیلسوف با کشف ابعاد نامکشوف «خود» پی به کشف ابعاد نامکشوف طبیعت می‌برد. و کل این‌فرایند کشف، خود را در یگانگی کامل با استعاره غرب گشوده قرار می‌دهد.

این‌کتاب با ۲۰۷ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر شده است.

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه