انتشارات ققنوس | هگل، لاکان و یک فیلسوف تحلیلی نام آشنا
 

هگل، لاکان و یک فیلسوف تحلیلی نام آشنا

   منبع: ماهنامه فرهنگ امروز شماره ۲۴ - نقد کتاب

 

ثبت نظر درباره این نقد
عضویت در خبرنامه