• ۱۳۹۵/۵/۶

ارتش ايران ساساني
نه فردا، نه ديروز
شلايرماخر
زيبايي شناسي فمينيستي
سايه باد
سلام
حيراني
زندگي ام همه چيز من است: مجموعه گفتگوها با كيشلوفسكي
كهنه هاي هميشه نو
ساراي همه
شب طاهره
هگل و پديدار شناسي روح
ملک جمشید
مقدمه بر علوم انسانی
وضع بشر
هگل
ملت عشق
مفاهیم و نظریه های فرهنگی
سمفونی مردگان
تسلی بخشی های فلسفه
سال‌ بلوا
هستی و زمان
تفسیرکشاف (4 جلد)
هرگز رهایم مکن
هستی و زمان
سنج‌ و صنوبر
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو