گروه انتشاراتی ققنوس | نقد و بررسی کتاب ویتگنشتاین و روان درمانی برگزار می‌شود.
 

نقد و بررسی کتاب ویتگنشتاین و روان درمانی برگزار می‌شود. 1398/5/8

.

نقد و بررسی کتاب  ویتگنشتاین و رواني شنبه 12 مرداد  ساعت 15 تا 17 با حضور دكتر محمد اكوان، دكتر پرويز شريفي‌درآمدي، دكتر حسين شقاقي و دكتر مالك شجاعي جشوقاني در سراي اهل قلم  برگزار می‌شود.

ثبت نظر درباره این خبر
عضویت در خبرنامه