انتشارات ققنوس | حیات ذهن (متن کامل)
 
69,000 تومان

حیات ذهن (متن کامل)

Book specifications
Writer هانا آرنت
Translator مسعود علیا
Nr of Edition 3
Book Length 624
First Edition 1398
سال چاپ اول 1394
Book Cover Type سلفون
Book Size رقعی
Paper تحریر
Weight(gr) 759
Subject of the National Library فلسفه
ISBN 978-600-278-155-0
Manufacturer ققنوس
Details

هانا آرنت، طرح حیات ذهن را در قالب سه جلد ریخت: «تفکر»، «اراده» و «داوری».
سه جلوه مهم حیات ذهن که «جمهوری ذهن» را تشکیل می‌دهند. متأسفانه مرگ آرنت در سال 1975 مجال اتمام این طرح را از او گرفت. آرنت در این هنگام دو جلد اول را به پایان رسانده بود که پس از مرگش در سال 1978 به چاپ رسید ولی از جلد سوم چیزی جز یادداشت‌هایی در کار نبود. گفته‌اند که درست پس از مرگ آرنت، نخستین صفحه جلد سوم در ماشین تحریر او یافت شد که فقط حاوی عنوان نوشته و دو سرلوحه از سیسرون و گوته بود. با این حال، در جلد های اول و دوم کتاب اشاره‌هایی به داوری هست که باعنایت به آنها می‌توان تا حدودی از چند و چون این مفهوم نزد او با خبر شد.

 

دانلود بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter