انتشارات ققنوس | سوژه لاکانی
 

سوژه لاکانی 1397/8/13

مشاهده

 

منبع: روزنامه همشهری

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

 

ژاک لاکان (1981-1901) پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده «بازگشت به فروید» و رساله‌‌ای که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان، ساختاربندی کرده معروف شد. او از تاثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده است. در پشت جلد این کتاب آمده است: «لاکان نظریه‌ای اساسا جدید درباره سفر بژکتیویته پدید می‌آورد. لاکان روانکاو، برخلاف بیشتر پساساختارگرایانی که به دنبال واسازی و حذف مفهوم سوژه انسانی‌اند، مفهوم سوبژکتیویته را بسیار مهم می‌داند و به کاوش در معنای سوژه‌بودن، نحوه سوژه‌شدن فرد و عوامل شکست در سوژه‌شدن می‌پردازد.»

بروس فینک، نویسنده کتاب در این اثر خوانندگان را در هزار توی نظریه لاکانی راهنمایی می‌کند و به شرح و بسط مفاهیم محوری از قبیل دیگری، ابژه a، بیگانگی و جداسازی، ساختار زبان مانند ناخودآگاه، استعاره پدری، ژوئیسانس و تفاوت جنسی می‌پردازد و دانشی عمیق از کار نظری و بالینی لاکان ارائه می‌دهد.

بروس فینک روانکاو لاکانی، عضو مدرسه آرمان فرویدی در پاریس و استاد روانشناسی دانشگاه روکن است. این کتاب را محمدعلی جعفری به فارسی برگردانده و ترجمه کتاب را به «مراد فرهادپور» تقدیم کرده است.

 

ثبت نظر درباره این خبر
عضویت در خبرنامه