گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳

پیشنهاد تالیف کتاب

برای پذیرش اثر در گرو.ه انتشاراتی ققنوس، لازم است فرم پذیرش اثر را از لینک زیر دریافت کرده و پس از پر کردن آن، همراه با کپی اثر به آدرس پستی ما ارسال نمایید
صندوق پستی : 1314666531
آدرس : نشاني: تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهداي ژاندارمري، شماره ۱۱۱

دریافت فرم پذیرش اثر