گروه انتشاراتی ققنوس
  • آخرین به روز رسانی
    ۱۳۹۶/۴/۱۳
دکتر تورج رهنما
دكتر تورج‌ رهنما، شاعر، مترجم‌ و پژوهشگر و استاد دانشگاه‌ تهران‌. متولد 1316. در دانشگاه‌ مونیخ‌ در رشتة‌ ادبیات‌ آلمانی‌ و ادبیات‌ تطبیقی‌ تحصیل‌ كرد. جایزة‌ ادبی‌ شهر هانور در سال‌ 2000 و نشان‌ بین‌المللی‌ گوته‌ در سال‌ 2002 از جمله‌ جوایزی‌ است‌ كه‌ دكتر رهنما كسب‌ كرده‌ است‌. انتشارات‌ ققنوس‌ از این‌ شاعر و پژوهشگر ارزندة‌ ایرانی‌ مجموعة‌ شعر رهایی‌ است‌ و مجموعه‌ شعر از دفتر خاطرات‌ یك‌ كاكتوس‌ را منتشر كرده‌ است‌... كتابهای چاپ شده از این نویسنده شعر، رهایی‌ است‌ از دفتر خاطرات‌ یك‌ كاكتوس‌ (گزیده اشعار 1375-1350) از شعر خاكستری تا شعر سپید